dimecres, 7 de maig de 2008

Una reflexió sobre l’impost de construccions

Un dels temes recurrents del debat pressupostari a Argentona, i que s’utilitza per justificar retallades i amagar incompetències, és la reducció dels ingressos de l’impost de construccions (l’ICIO), fruit de la crisi del sector de la construcció.

Així doncs hem vist el fals debat que la rebaixa de l’ICIO obliga a reduir despesa, que fins aquí és una evidència, però la realitat és ben diferent, i l’impacte de la crisi no l’hem de veure en que tenim el moneder municipal més buit sinó en les conseqüències de la mateixa crisi. I aquestes no són d’altres que el desequilibri que es pot generar al poble en tant que la construcció és un del motors econòmics de la vila i per tant la pèrdua de llocs de treball del sector i la seva àrea d’influència.

Així doncs, un pressupost en època de crisi no només ha de tenir una reducció de les despeses com a conseqüència de la reducció dels ingressos, sinó que a més ha de tenir un reforç de les àrees socials de l’ajuntament per poder atendre les noves necessitats que es creïn en la nova situació: atur, falta de llocs de treball, menys ingressos familiars, més necessitats socials, etc. En definitiva un pressupost que pensi amb les persones.

Però si veiem que en un moment de crisi, el que hem de fer és no lamentar-nos i distribuir correctament els diners del municipi per poder atendre les necessitats de les persones, l’altre cosa que hem de fer és potenciar altres sectors econòmics per amortir-ne les conseqüències en cas de crisi. A Argentona ho teníem molt fàcil, un sector amb moltes possibilitats de creixement és el comerç, i el Projecte de Desenvolupament Comercial d’Argentona que vam fer l’anterior equip de govern, i que l’actual ha dilapidat, era una eina que perseguia aquesta finalitat: la diversificació econòmica de la vila.

Un any més tard de les eleccions, encara no tenim clar que pensa aquest govern sobre economia i que pensa fer per desenvolupar altres sectors econòmics, i això és una mostra més del que els hi estem criticant: la seva falta de projecte de poble.