dimarts, 17 de maig del 2011

FERRAN ARMENGOL: EL MAG DE LES XIFRES

Ferran Armengol deu ser un mag per què fa real allò que no ho és, o almenys ens ho vol fer creure. Els números de l’ajuntament entren en la seva txistera/calculadora i en surten uns números nets i polits, pentinats i ... maquillats!

L’exemple és clar, fa uns mesos vaig escriure en aquest mateix bloc un article sobre el deute de l’ajuntament, en què afirmava que la tan pregonada reducció del deute, era justament tot el contrari, afirmació que reitero un cop més i que s’explica per jo utilitzo els nombres absoluts i ell en canvi utilitza els relatius.

Els nombres absoluts són clars. Si agafem el tancament econòmic del darrer exercici de l’anterior mandat, és a dir a 31 de desembre de 2006, el deute real d’aquell moment, els diners que ens havien prestat i que encara no havíem retornat, pujaven a 8,8 milions d’euros. I just quatre anys més tard, en el mateix moment, el tancament pressupostari del darrer exercici d’aquest mandat, el del dia 31 de desembre de 2010, el deute real és de 10,1 milions d’euros. Primera conclusió: ara devem més diners que fa quatre anys.

En canvi els nombres relatius són diferents: el 31 de desembre de 2006, el percentatge del deute era del 89% (és el resultat de calcular el percentatge de deute, 8,8M€, respecte als ingressos que van ser de 9,9M€). En canvi a data de 31 de desembre de 2010, el percentatge de deute baixa fins el 78% que és el resultat de calcular el percentatge del deute pendent en aquell moment, 10,2M€, respecte els ingressos de l’exercici en la mateixa data que van ser de 13,1M€. Segona conclusió, el deute és superior al de fa quatre anys, en canvi han augmentat els ingressos, (que per estar en crisi déu n’hi dó).

Però la txistera/calculadora entra en acció ara: en campanya electoral. Ara en una pirueta sense precedents, el mag Armengol fa aparèixer una nova data, segons ell, a 31 de maig de 2007, just quan entren al govern, fa augmentar el percentatge del deute dins el 106%!! #¡error!

Com ho fa?
Argumenta que durant el mes de maig es va fer una modificació de pressupost, que preveia la possibilitat de demanar crèdits per valor de 2.161.000 euros. És cert, però els crèdits no estaven demanats, i molt menys concedits. Per tant, el nivell de deute en aquell moment ja havia baixat fins el 84% donat que els crèdits s’havien anat retornant durant aquest període (segons les dades que ha publicat CiU).

Ho pot fer?
NO. Que aquest préstec es realitzés o no, depenia del nou govern, i el van realitzar.  El préstec es va fer en dos moments diferents de l’any, el primer crèdit el van demanar al juliol, i va servir per comprar l’immoble on actualment i ha la caserna de la Policia Local. I el segon crèdit el van executar al desembre del mateix any i va servir per finançar diversos projectes. En demanar aquests crèdits, el nou govern el que fa és acceptar aquells projectes. Hi podien renunciar i no ho van fer, per tant, a tots els efectes, el deute generat durant el 2007 els correspon a ells i només a ells, de la mateixa manera que els correspon a ells i només a ells que s’adjudiquin l’obra de govern que han realitzat amb aquest diners, tal com han fet.

3a conclusió: al mag de les finances se li ha vist el truc!!