divendres, 15 d’abril de 2011

Tots Per Argentona fa trampa

Resposta de l'ajuntament, pràcticament un mes abans
de fer l'acte.
 
Tots x Argentona ha aprofitat la seva presència al govern per denegar permisos als altres partits per far actes similars als que fan ells.

El PSC teníem previst fer un acte el mateix dia de la botifarrada de TxA, però no l’hem pogut fer per la denegació del corresponent permís, una denegació signada pel propi alcalde.
Si a nosaltres ens han denegat el permís, lògicament ells també se’ls hi haurien d’haver denegat, en el cas que l’haguessin demanat.

El que si que sabem és que tenien la prohibició expressa per part de la Junta electoral de celebrar la botifarrada.
Aquesta maniobra ja li ha costat la corresponent denúncia i s’espera que rebrà el càstig que li correspongui.

Però el càstig que hauria de tenir una conducta inadequada en democràcia, per dir-ho d’una forma suau, és el que ha de venir de la pròpia ciutadania, que hauria de castigar severament l’abús de poder. Hi ho ha de castigar amb la força més potent que tenim els ciutadans en democràcia: la força dels nostres vots.
Quina garantia ens dona TxA per governar el poble amb justícia si no actuen amb equitat? Quina garantia ens dona un partit que és capaç de fer trampa per aconseguir un grapat  de vots per mantenir-se a la poltrona?

Les trampes són especialment greus per què no són fruit ni de la ignorància ni de la bona fe. Tot el contrari. El fet d’haver denegat els permisos als altres grups, demostra que són coneixedors de les regles de joc. Precisament per això, van fer una maniobra ridícula dos dies abans del seu acte, quan els altres ja havíem renunciat a fer els nostres, en la qual, mitjançant un decret, l’alcalde dicta, contravenint la llei, la possibilitat que les formacions polítiques puguin utilitzar l’espai públic abans de la campanya electoral (?). Com veieu, és una argúcia per justificar el seu acte.
I finalment no hem d’oblidar la desobediència. L’acte el van fer malgrat la prohibició expressa de la Junta Electoral de Zona. Tornem-hi, quina autoritat pot tenir un govern que se salta les normes?

Una altra variable d’aquest despropòsit és la mentida, un dels arguments que han utilitzat per a justificar l’acte és que ells no són un “partit polític” i tenen necessitat de recollir signatures. Això no els eximeix de cap responsabilitat, per que la llei també els inclou a ells. Que hagin optat per presentar-se a les eleccions sota la forma jurídica d’agrupació d’electors, el que implica la necessitat d’estar avalats per part de la ciutadania, és una decisió que han pres lliurament i que respon a la seva estratègia electoral, per tant qualsevol acte destinat a recollir signatures és un acte de promoció de la seva candidatura.
Ja està bé d’explicar que ells no són un partit polític, tindran una formulació diferent, però les seves finalitats són exactament les mateixes que les de qualsevol partit tradicional.