dilluns, 7 d’abril de 2008

La Sala, el comerç i el turisme


Veig que l’alcalde continua posant al centre de tots els mals el cost de la Sala, això vol dir que encara no ha entès que la Sala és una inversió i no una despesa, sort que és una persona d’empresa!

Tothom entén que una inversió és una despesa que ha de permetre millorar la capacitat de generar ingressos en una empresa privada, o millorar les condicions de vida d’una comunitat si es mira des d’una perspectiva pública.

Amb aquesta doble perspectiva es va dissenyar la Sala com un element que més enllà de la celebració dels actes ciutadans, s’hi puguin celebrar actes culturals que transcendeixin els límits de la nostra vila i serveixin per atraure nous visitants que després compraran a les nostres botigues i menjaran als nostres restaurants i dinamitzaran econòmicament la vila. Aquest és l’objectiu final de la Sala, per això penso que el projecte està equilibrat econòmicament (cost-benefici).

Però ja hem vist en el darrer ple que aquest govern amb això no hi creu, i van decidir denunciar el conveni amb l’Escola Universitària de Maresme amb el qual l’EUMM es comprometia a fer-nos un estudi anual sobre els visitants del poble en els esdeveniments de la vila que nosaltres triéssim.

Aquest conveni el vaig signar jo en nom de l’ajuntament, per que creia que ens hauria de servir com a baròmetre per a conèixer els visitants de la Fira de la Terrissa i el Càntir, veure com evoluciona el seu perfil, la seva procedència, i la seva despesa, no només a la fira sinó quin impacte genera en el comerç i els serveis de la vila, per així anar adaptant les activitats per fer-la més atractiva o per captar nous visitants.

Aquest estudi tenia un cost molt inferior al del mercat, per tant perdem una altra oportunitat. Això si, amb el vist-i-plau del doctor Nieto, que va confessar no haver vist els estudis després de criticar-los.

Però vist també l’interès del govern pel comerç en general, no ens ha de sorprendre ni aquesta decisió ni que no entenguin els beneficis de la Sala, ni que prefereixin fer pisos a la Velcro que equipaments comercials.