dilluns, 3 de desembre de 2007

Pressupost municipal: mala fe, incompetència i indecisió

El govern municipal ha demostrat amb la presentació d’aquest pressupost, d’una banda mala fe, en tant que han mentit i enganyat deliberadament durant tot el procés. Incompetència, donat que no han entès què signifiquen les hisendes municipals, i finalment d’indecisió perquè no acaba d’afrontar els problemes d’Argentona.

Mala fe

La mala fe sobre els pressupostos s’emmarca en el debat previ, en el que han dit sobre l’estat dels comptes municipals i el que han insinuat, tot manipulant la informació. L’exemple d’això es sintetitza amb algunes frases extretes d’una entrevista a la ràdio feta a l’alcalde el mes d’octubre:

…pel 2007 s’havien previst uns ingressos de 12 milions i en realitat han sigut 10 milions…

i continua dient:

…s’ha fet una despesa de 12 milions i en canvi no s’han acomplert les expectatives d’ingressos això vol dir que acabarem el pressupost amb 2 milions de dèficit…

L’alcalde va dir això pocs dies després d’haver signat la darrera modificació de pressupost d’aquest exercici, una modificació en que la suma de tots els capítols d’ingressos és ja de 21 milions d’euros!!

O no sap de que parla o enganya deliberadament. A més afirma que els ingressos realitzats són de 10 milions, aquesta informació la va fer amb dades de juny, just a la meitat de l’exercici (?).

Però encara va més enllà i diu:

per què s’ha produït això?

Es pregunta i es contesta ell mateix:

per que el govern anterior havia previst una sèrie d’ingressos provinents sobretot de la construcció: taxes, llicències d’obres… que no es podien acomplir a causa de la suspensió de llicències i per l’etapa difícil que està visquent la construcció.

Va donar a entendre que aquesta és la causa del “dèficit de dos milions”

quan en realitat la partida a la que va fer referència, té una previsió d’ingressos de 450.000 euros.

No sembla gaire possible que una previsió d’ingressos de 450.000 euros, per molt malament que vagi pugui generar un dèficit de 2 milions!!

L’última perla és el que va dir després:

…si ara féssim un pressupost per l’any 2008 pensant que hi havia un pressupost d’ingressos de 12 milions ens equivocarem, per tant hem de fer un pressupost realista… però difícilment ingressarem els 12 milions.

El “realisme” a que fa referència l’alcalde, és el que em porta a parlar d’incompetència.

Incompetència

Si l’alcalde diu que difícilment ingressarem 12 milions, i té raó, per què proposa un pressupost de quasi bé 14 milions? Per què ens enreda?

Però no és només que ens enganyi, és la forma en que el govern ha decidit enredar-nos: Els impostos, per exemple l’IBI (l’impost de bens immobles, la principal font d’ingressos, el que grava els habitatges), si tenim un nombre determinat d’habitatges que multipliquem per un preu determinat dona uns ingressos determinats. Si els ingressos totals, augmenten d’un any per l’altre prop del 19%, i els impostos augmenten només l’IPC (2,4%) i l’increment d’habitatges és el normal, aquest increment del 19% no es correspon a la realitat, se l’han inventat, d’això en diuen inflar un pressupost, i no només ho diem nosaltres, ho diu l’informe de la interventora municipal. Un pressupost inflat vol dir que els ingressos no es podran realitzar, i en conseqüència les despeses previstes, tampoc.

Aquesta gent tenia una idea equivocada del pressupost municipal d’Argentona i de les hisendes locals en general. D’una banda, es pensaven que podrien arreglar un pressupost que van anunciar que era un desastre, i s’han trobat que no hi havia tanta cosa a arreglar, i que per altra banda es pensaven que el pressupost era il·limitat, i s’han trobat la desagradable sorpresa que no poden fer tot el que volien fer.

Vista la realitat, han començat a parlar de l’estat deplorable en que s’han trobat el pressupost, i l’alt nivell de deute que no els permet invertir.

La realitat real, és que les possibilitats d’inversió del 2008, són les mateixes que les del 2007, 2006, 2005 i així fins que es va posar en marxa la llei d’estabilitat pressupostària (la llei de dèficit zero, al 2002) i la realitat real, és que els municipis tenim moltes dificultats de finançament. Aquest és el problema, i el demés són excuses de mal pagador.

El que havien de fer és un pressupost realista, ho reclamava l’alcalde, ho reclamem tots. Creure’s que fent aquest esperpente aconseguiran assolir els seus objectius polítics, és tan infantil com incompetent.

Indecisió

El tercer element d’anàlisi del pressupost, és més polític, és saber quins objectius s’han proposat.

D’entrada crida l’atenció la reducció de despeses a serveis cap a les persones, en Serveis Socials, el pressupost és pràcticament el mateix, i això que al 2008 s’implanta la nova llei de Serveis Socials que universalitza aquests serveis, i per un altra la nova llei de Dependència que amplia també els serveis als ciutadans: més serveis al mateix preu no es una bona política. Però també s’han reduït en un 60% les partides del Pla d’Igualtat Home/Dona, i les de Joventut, i s’han reduït les partides de subvencions per a les associacions de la vila, i les partides de festes.

Es proposen gastar 250 mil euros en cobrir les pistes esportives de les escoles Riudemeia i Burniol, per cert amb un finançament més que dubtós, però han decidit reduir un 58% la despesa en l’Escola Esportiva.

En canvi la partida d’Estudis i Treballs Tècnics de Serveis Territorials es

multiplica per 50, i la d’Urbanisme per 20.

I no hi cap projecte que ajudi al desenvolupament d’Argentona, projectes com la Sala, que havia se servir per a promocionar la vila, o un nou mercat municipal, o ampliar les voreres del carrer Gran que ajudin al desenvolupament comercial, una de les principals fonts de riquesa de la vila.

I tampoc hi ha cap projecte per fer habitatge social, és més el govern ha decidit eliminar el gravamen de l’IBI als propietaris d’habitatges buits, una política que havia de servir per fer aflorar habitatge de lloguer i equilibrar la oferta a la demanda. Una decisió que alimenta la especulació i allunya els ciutadans de la política.

I finalment, tenim amb aquest pressupost la confirmació que aquest govern no té cap projecte per Can Doro, que no hi sap què fer, per això no hi dedica ni un cèntim d’euro.

1 comentari:

Anònim ha dit...

No et conec personalment i poc sabia de les teves activitats polítiques, però m'agrada el teu plantejament i l'explicació del tema.
El que més m'indigna del desenvolupament dels pressupostos del 2008, es que en cap moment no s'han dignat a donar explicacions del què volien fer, ni a fer la més mínima consulta o demanar opinió als vilatans. A on estan les gran proclames de potenciar la participació ciutadana ? Tot és falç. Estic molt avergonyit.