diumenge, 25 d’octubre de 2009

Un altre Can Doro era possible?


El govern mal ven el patrimoni d’Argentona per fer “possible” un altre Can Doro!


Decepció en el ple de divendres passat.


El que havia de ser el ple més important del mandat, donat que el govern tenia la oportunitat de tancar el conflicte que ha enrarit el clima polític i social d’Argentona en aquests darrers anys, va esdevenir l’atiament de les brases de la confrontació: el govern renuncia a la Velcro per acontentar els seus amics de la plataforma.


Així és, han decidit que compensaven els drets dels propietaris de Can Doro a la Velcro i, en un estrany joc de mans, han convertit en públic allò que era privat (Can Doro), i han convertit en privat allò que era públic (la Velcro). Però el més greu de tot és, que en aquest joc de desvestir un sant per vestir-ne un altre, hem perdut part de la roba. L’estratega d’aquesta operació li ha regalat al sastre.


I l’estratega, cofoi i en to solemne, ens explica als astorats regidors les bondats de l’operació, per cert, crec que els regidors de l’oposició no vam ser els únics astorats del ple de divendres.

Va argumentar amb algunes mitges veritats, alguns silencis i algunes maniobres dialèctiques pròpies d’aquell que es pensa que té tota la informació i la veritat absoluta, i l’administra segons els seus interessos. Però, com diuen a casa: s’agafa abans a un mentider que a un coix, els regidors de l’oposició li vam desmuntar un a un els seus arguments, i per resposta ens vam trobar novament mitges veritats, i masses silencis.


Repassem les dades


Actualment a la Velcro hi ha construïts 3.939,70 m2 de sostre d’equipament i proposen reduir-los fins a 1.044,12 m2 . Perdem 2.895,58 m2 de sostre d’equipament construït.

En el planejament vigent, a Can Doro hi ha la possibilitat de construir fins a 526,66 m2 de sostre. Ara proposen ampliar aquesta possibilitat fins als 2.900 m2 dels quals se’n podran construir com a màxim el 70%, és a dir: 2.030 m2.Planejament

vigent

Modificació

actual

Velcro (*)

3.939,70

1.044,12

Can Doro (**)

526,66

2.030

Totals

4.466,36

3.074,12

Diferència

-1.392,24

Totes les xifres corresponen a m2 de sostre

(*) Equipament construït

(**) No construït


En aquest quadre podem veure que Argentona perd amb aquesta operació 1.392,24 m2 de sostre d’equipaments. I el sostre màxim de Can Doro s’ha de construir amb els diners del pressupost municipal. Ens ho podem permetre?


A la Velcro, d’aquests 2.895 m2 de sostre d’equipament construït que perdem, 2.633,7 m2 es converteixen en sostre edificable (1.949,3 per a usos residencials, i la resta, 684,4 per a usos comercials).


Com es pot veure, Argentona no hi surt guanyant amb aquesta operació.


En termes absoluts Argentona hi perd patrimoni.


En termes relatius, Argentona hi perd oportunitats.


Davant d’una oportunitat cal estudiar i esprémer les possibilitats que ens dona i, si hem de cedir patrimoni, almenys que sigui per millorar. Ho hem dit moltes vegades, la Velcro és l’actiu més important que té Argentona i, per nosaltres, cedir part de l’equipament per poder construir, per exemple, una àrea comercial (un supermercat de mides adequades i el mercat municipal) que aporta llocs de treball, dona serveis als vilatans, crea cohesió social, i és un motor econòmic per la vila, és una operació on Argentona hi surt clarament beneficiada, per tant val la pena. Una operació que canvia equipaments per pisos, és una mala inversió, és una operació contrària a la defensa del bé públic.


Però continuem amb les dades.


En aquesta operació hi actuen dues parts actores: l’Ajuntament d’Argentona, propietari 5.488,80 m2 entre Can Doro i la Velcro, i l’empresa Mas Vilanova SA, propietària de 1.018 m2 a Can Doro. Aporten els valors de les seves finques a la Junta de Compensació (fórmula jurídica adoptada per tirar endavant aquesta operació) de tal manera que el percentatge que hi aporta Mas Vilanova SL és del 56, 96 % mentre que el que hi aporta l’Ajuntament d’Argentona és del 43,04 % tal com es pot veure en el quadre que reproduïm a continuació extret literalment del conveni que es va aprovar:Superfície aportada (m2 de sòl)

Valor d’adquisició de les finques (€)

Percentatge aportació (%)

Mas Vilanova

1.018,00

2.627.148,84

56,96

Ajuntament

5.488,80

1.985.149,22

43,04

Totals

6.506,80

4.612.298,06

100


No deixa de ser curiós com el 15,65% de la superfície aportada per Mas Vilanova tingui un valor d’aportació del 56,96%, i en canvi la superfície que aporta l’Ajuntament, el 84,35% restant esdevingui només el 43,04% de l’aportació municipal a l’operació. Això es deu a un càlcul acordat amb l’empresa Mas Vilanova que beneficia clarament l’empresa privada en detriment dels interessos públics representats pel govern municipal.


Potser hi ha raons que justifiquen aquesta distribució, si és així, el govern hauria de ser prou valent per explicar-les.


I, encara més...


Quan ens costarà tot això?


No ho sabem.


El que si que sabem és que hi ha alguns antics propietaris de locals que van signar en el seu moment amb Argentona Projectes, permutes que tenen el seu valor i que s’han de respectar. Aquesta informació no consta en el conveni que es va aprovar el divendres passat, i que de segur són càrregues que s’hauran de suportar amb el pressupost municipal.


El que si que sabem és que s’ha adjudicat de més a l’empresa Mas Vilanova per valor de 362.487,31 euros. El segon paràgraf del pacte cinquè del conveni que el govern va aprovar en solitari diu textualment: ...L’adjudicació d’aquesta finca a Mas Vilanova, SL produirà un excés d’adjudicació que es quantifica en 362.487,31 €.


Què hi guanya Argentona renunciant a aquests més de 360.000 euros que, sumats al compromís que van adquirir en el ple anterior de destinar més de 640.000 euros per llogar un local que faciliti el desallotjament de la Velcro, sumen més d’un milió d’euros?

Argentona en aquesta operació, de moment ja ha superat la barrera del milió d’euros en despesa directa.


No ens està sortint molt car aquest govern?


I el diàleg? I la participació?


El regidor Collet va tornar a confondre a tothom dient que a partir d’ara podrem decidir entre tots què hi farem a Can Doro. Però i a la Velcro? Podrem decidir què hi farem a la Velcro?


El diàleg l’havíem de fer abans, abans de comprometre com han compromès el futur de la vila. Però és evident que aquest govern no ha tingut mai la més mínima voluntat de buscar el diàleg, de buscar el consens amb els altres grups polítics. Ha preferit negociar aquest conveni a les fosques.


Per aquest govern, diàleg vol dir negociar amb una empresa privada el futur d’Argentona.


Aquest govern que tant demanava participar quan eren oposició ha decidit que a Argentona no es participa. De fet ja fa dos anys que està elaborant un pla Director de la Participació a Argentona, DOS ANYS!! I encara no el tenim.


Continua la crispació


Aquesta falta de diàleg, el que evidencia és la nul·la voluntat del govern a tancar les ferides que ells mateixos van originar quan eren oposició. Amb aquesta aprovació, el govern ha obert novament les portes dels litigis i aprofundeixen en la divisió entre els vilatans d’Argentona.


Els socialistes vam tornar a demanar un acord entre tots els grups polítics que permeti superar l’estat de crispació que continuem patint i que faciliti el tancament de ferides i la recuperació de la normalitat social i política que els argentonins i argentonines tant ens reclamen, però novament la resposta del govern va ser negativa.

2 comentaris:

SR Llorenç ha dit...

Hola senyor Casas. No creu que algú hauria de demanar un referendúm sobre la velcro i can Doro?... De fet fa 2 anys algú ja ho demanava... era la la platajunta? platanera? yo se que algú demanava un referendum peró ja no ho recorden...

Fins aviat
.

Salvador Casas ha dit...

Miri senyor Llorens,

Fa mesos, quan es va començar a parlar de fer l'aparcament a la Plaça Nova vaig demanar que es fes una consulta per veure'm la opinió dels argentonins, la resposta va ser que com que aquesta proposta formava part dels programes electorals dels dos grups de govern, no calia. I és cert, si votem uns partits que duen al seu programa una proposta, és lícit que no es facin consultes quan el govern fa allò que diu que farà. Com nosaltres quan erem govern, els dos socis duiem en els nostres respectius programes la proposta de Can Doro, malgrat això ens van demanar de fer consultes...

Fa menys mesos, quan es va començar a parlar del canvi de cromos entre Can Doro i la Velcro, tots els partits de la oposició ens vam posar d'acord per presentar al ple una moció que demanava una consulta sobre aquest projecte. Ens van tornar a dir que no.